Ombygning Frederiksberg Privatskole Rødovre

Sted :
Højnæsvej 59, 2610 Rødovre
Status :
Byggeriet er afsluttet i 2012
Klient :
Frederiksberg Privatskole
Projekt :
Ombygning: ca. 500 m2 - Tilbygning: ca. 250 m2
Rådgivning :
Udarbejdelse af Idéoplæg, myndighedsprojekt og hovedprojekt samt fagtilsyn Opgaven er udført i underrådgivning med Zethner Byggerådgivning ApS som totalrådgiver

Skolen ønskede nye lærerfaciliteter samt et enkelt klasserum. Det krævede areal kunne tilvejebringes ved at inddrage en del af en eksisterende lagerbygning på grunden.

I tillæg til dette foreslog vi, at hele den resterende del af lagerbygningen blev inddraget til elevernes cykelparkering; At så mange mennesker dagligt ankommer på cykel giver et mylder omkring bygningerne, og er efter vores mening et vigtigt aktiv for at skolegården, bliver et område fuld af liv.

I mellem elevdelen og lærerdelen er indlagt en mellemzone hvor der er afsat plads til gruppearbejde for mindre grupper af elever. I denne mellemzone optaget tillige niveauforskellen mellem den oprindelige og nye del af skolen.

Den oprindelige lagerbygning fremstod i sortmalede betonelementer.

I forbindelse med opbygningen indklædes bygningen med et kæmpe éspaliér, som tillige danner afgrænsning for streetbarsket og fodbold i skolegården.