Ombygning Albertslund Lille Skole Albertslund

Sted :
Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund
Status :
Afsluttet 2013
Klient :
Albertslund Lille Skole
Projekt :
Indvendig ombygning andrager ca. 300 m2
Rådgivning :
Projekteringen er udført i underrådgivning med Zethner Byggerådgivning ApS som totalrådgiver

Pinterest Vores Billeder

Reorganisering af Albertslund Lille Skoles klasseafsnit samt facade udskiftning.

For at få plads til både klasselokaler, faglokaler og SFO - vel at mærke uden at bygge til - var det nødvendigt gennemføre en indvendig ombygning. Ved denne ombygning blev bl.a. et lille skolekøkken tilvejebragt sammen med SFO lokalerne. Tillige med ombygningsprojektet tilvejebragtes myndighedsprojekt for at sikre landzonetilladelse til at udvide skolen yderligere, idét skolen ligger i én de grønne kiler jf. Fingerplanen, som er gældende regionsplan.

Pinterest Vores Billeder