Kirkegårdskontor Hørsholm

Sted :
Hørsholm Kirkegård i Hørsholm
Status :
Byggeriet ventes opført i 2008
Klient :
Zethner Byggerådgivning ApS
Projekt :
Ca. 120 m2
Rådgivning :
Idéoplæg samt Myndigheds- og Hovedprojekt

Pinterest Vores Billeder

Udvidelse af kirkegårdens administrationslokaler ved tilbygning på oprindeligt kapel.

Tilbygningen udgør det dobbelte areal i forhold til det oprindelige kapel.

I respekt for det oprindelige, er det tilstræbt at tilbygningen fremstår som mindre end sit udgangspunkt.

Tilbygningen fremstår derfor som flere leddelte volumener.

Pinterest Vores Billeder