Villa Holte

Sted :
Holte
Status :
Afsluttet 2015
Klient :
Privat bygherre
Projekt :
211 m2 samt terrasser og carport
Rådgivning :
Udarbejdelse af Idéoplæg for bygherre. Myndighedsprojekt og hovedprojekt i totalentreprise

Bygherre havde søgt efter Funkishuse blandt Typehusproducenterne. Der var masser at få. - De lignede bare ikke funkis. Op til vores første møde havde bygherre udarbejdet et godt og særdeles brugbart sæt af referencer på bygninger og steder, som tiltalte dem. - Og så i øvrigt et antal referencer på hvordan det IKKE skulle se ud !

"Uinteressante referencer er mindst lige så brugbare som gode referencer i arbejdet med at frembringe et godt hus".