Parcelhus Tipperup

Sted :
Tibberup, Espergærde
Status :
Projektet er stillet i bero
Klient :
Privat
Projekt :
Ca. 250 m2. bruttoetagemetre
Rådgivning :
Udarbejdelse af Idéoplæg

Til denne oprindelige sommerhusgrund i kuperet terræn, har vi udarbejdet forslag til et nyt énfamiliehus.

Huset er lagt på grunden med inspiration fra landbrugsbebyggelser i Småland; Hovedhus med tilhørende driftbygninger lægges som det nu er muligt i forhold til terræn og klipper.

Huset er delt i en fællesafdeling samt en børneafdeling.

Huset og dets mange døre og vinduer tager afsæt i sommerhusbyggeri fra starten af det 20 århundrede, En sortmalet bræddebeklædt trækonstruktion med sprodsede fløjdøre og to- og trefagsvinduer, hvidmalede.

På taget udlægges rødt tegl.