Facaderenovering Charlottenlund

Sted :
Henrik Hertz vej/Fredensvej/Ejgårdsvej, Charlottenlund
Status :
Projektet færdiggøres i foråret 2014
Klient :
Ejerforeningen Eigaardshus
Projekt :
Entreprisesum: ca. 2.500.000,-
Rådgivning :
Totalrådgivning

For ejerforeningen Eigaardshus har vi forestået renovering af ejendommens facader.

- Fuger i det blanke murværk er partielt blevet kradset ud og fuget op, ligesom ødelagte sten er blevet udskiftet.

- Vinduer i nederste plan er blevet skiftet og hævet efter kommunens forhøjelse af omkringliggende fortov.

- Zinkarbejde omkring kviste er blevet gået efter og suppleret.

- Al ornamentik er blevet repareret og malet op.

- Sokkelpuds er blevet udskiftet og efterfølgende malet op.

- Udvendige trapper til ejendommens butikker mod gaden blev hugget ned og støbt op på ny.